5 alarmujących przepowiedni Nostradamusa na 2016 rok

Wielki francuski prorok, Michel de Nostredame, znany jako Nostradamus przewidział wiele rzeczy, które rzeczywiście się wydarzyły. Za przykłady można podać śmierć Henryka II czy lądowanie na Księżycu. Jak widział rok 2016?

Jak dotąd wydarzenia w 2016 roku są niezwykle interesujące zarówno pod względem naukowym i socjologicznym. Wiele osób nie spodziewa się żadnych zmian w tym roku lecz innego zdania był francuski lekarz, astrolog i prorok Michel de Nostredame, który przywidział znaczące zmiany w bieżącym roku.

W swoim dziele „Przepowiednie ” Nostradamus spisał ponad tysiące czterowersowych wierszy zwanych tetrastychami, które zawierały w sobie wiedzę o wydarzeniach w przyszłości.

Według źródeł historycznych, Nostradamus swoją proroczą wizję otrzymał już we wczesnych latach. Wystarczyło, że wpatrywał się w wodę w misie i po czasie otrzymywał wizję rzeczy, które mają nastąpić.

Wielu akademickich badaczy wspomina, że związki zawarte w czterowierszach Nostradamusa są wynikiem błędu i nieporozumienia tłumaczenia. Mimo to miliony osób wierzą w przepowiednie francuza. Wśród najbardziej znanych możemy wyróżnić.

Posłuchaj artykuł w wersji audio:

Śmierć Henryka II
“The young lion will overcome the older one,
On the field of combat in a single battle;
He will pierce his eyes through a golden cage,
Two wounds made one, then he dies a cruel death.”„Młody lew pokona lwa starego
na polu walki podobnym do bitewnego
pola w pojedynczym starciu,
Przebija on jego oko w złotej kracie,
Jedną z dwóch części,
Następnie umrze w strasznych cierpieniach”Słowa zawarte w tym czterowersie opisują śmierć króla Francji Henryka II, który na część zaślubin swojej córki Elżbiety z królem Hiszpanii Filipem II zorganizował turniej rycerski i wziął w nim udział. Osobistym godłem króla Henryka II był wizerunek lwa.W pojedynku władca miał zmierzyć się z dowódcą gwardii zwanym Coryes lub Mongomery. Przodkowie owego gwardzisty wywodzili się ze Szkocji, który za herb ma także wizerunek lwa.W trakcie pojedynku Henryk II został raniony przez złamaną kopie przeciwnika. Mniejsza część ugodziła go w ramie natomiast większa wbiła się w oko króla. Ta druga okazała śmiertelna ponieważ uszkodzony został również mózg. Henryk II zmarł w straszliwych męczarniach w dziesięć dni od turnieju rycerskiego.
Lądowanie na księżycu
„He will come to travel to the corner of Luna,
where he will be captured and put in a strange land,
The unripe fruits to be subject of great scandal,
great blame, to one, great praise.”
„Będzie podróżował na rogi Księżyca,
gdzie zostanie złapany i osadzony na dziwnym świcie,
Niedojrzałe owoce będą przedmiotem wielkiego skandalu,
wielkiej winy, dla jednego wielkiej chwały”
Ta przepowiednia mówiła prawdopodobnie o programie Apollo w roku 1969 – 1972, w którym podobno udało się wylądować na powierzchni Księżyca. Szczególnie ciekawa jest druga część czterowersu mówiąca o skandalu, winie i chwale. Może to być nawiązanie do wielu kontrowersji związanych z lądowaniem. Według niektórych astronauci wcale nie wylądowali na Księżycu lecz całość została nagrana w studio. „Dla jednego wielkiej chwały” czyli Stanów Zjednoczonych.Przejdźmy teraz do 2016 roku i zobaczmy co Nostradamus przewidział w XXI wieku.
Największe trzęsienie ziemi.
Będzie to największe największe trzęsienie ziemi w dziejach Stanów Zjednoczonych, którym dotknięte zostaną zachodnie tereny kraju. Siła będzie tak silna, że inne kraje również odczują jego moc.
Może to być nawiązanie do podziemnych wulkanów Parku Narodowego Yellowstone. Naukowcy przewidują, że w przypadku eksplozji pył przykryje wiele krajów tak jak to było z Pompejami.Ludzie będą żyli dłużej niż 200 lat.
Zaawansowana medycyna przedłuży ludzkie życie aż do 200 lat. 80 latkowie będą wyglądali jak 50 letni człowiek.Promieniowanie spali planetę.
“Kings steal forests, the sky will open;
the fields will be burned by heat,”
Jasnowidze przewiduje wycinkę lasów deszczowych, która doprowadzi do dziur w warstwie ozonowej. To z kolei doprowadzi do promieniowania ultrafioletowego pochodzącego ze słońca i zarazem bardzo szkodliwego dla człowieka.

Zanikną bariery językowe.
“After the invention of a new engine, the world will be like in the days before Babel.”
Za przykład „new engine” prorok mógł mieć na myśli wynalezienie komputera czy też internetu. Rozwój technologii łamie bariery językowe. W dzisiejszych czasach nie byłoby większych problemów w komunikacji z ludźmi z innego kraju. Dokładnie tak jak to było podobno za czasów przed zniszczeniem Wieży Babel.

Załamanie gospodarki światowej.
“The rich will die many times,” – napisał Nostradamus. Może to być też oznaka nowych rządów lub rewolucji. Za przykład nawet można wziąć wydarzenia na Ukrainie w 2013 roku gdzie społeczeństwo nie zgadzało się z prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Władza na Ukrainie trzymana jest w rękach najbogatszych ludzi.

Co Wy myślicie o Nostradamusie i jego przepowiedniach?
Podziel się
Inline
Inline