Nefilimowie, którzy zamieszkiwali naszą planetę

Nefilimowie byli rasą, którzy dominowali na naszej planecie przed Wielkim Potopem. W starożytnych tekstach są przedstawiani jako giganci i potomkowie upadłych aniołów. Narodzili się w wyniku zakazanych stosunków upadłych i ludzkich kobiet.

https://www.youtube.com/watch?v=wsbcbxzFCzk

Słowo „Nefilim” pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „upadły człowiek” lub „upadły tyran” natomiast w niektórych angielskich tłumaczeniach występuje pod nazwą gigant. Interesujący jest fakt, że w Septuaginta (czyli tłumaczenia hebrajskiej Biblii na język grecki) Nephilim także został użyty do opisania gigantów.

Jednakże nazwa „Nephilim” jest również często stosowana przy opisywaniu rasy gigantów zamieszkujących Kanaan w czasie izraelskiego podboju. Aby poznać lepiej Nefilimów musimy spojrzeć do starożytnych tekstów i poznać prawdę o tym kto dokładniej zamieszkiwał naszą planetę.

W hebrajskiej Biblii można zauważyć, że słowo „Nefilim” występuje dwa razy w Torze. W pierwszym przypadku jest to Księga Rodzaju 6:1-4 tuż przed historią o Arce Noego i drugi raz 13:32-33 kiedy szpiedzy zostali wysłani do Canaan aby donieść, że widzieli „przerażających gigantów”.

hqdefault

A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. – 6:4

Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. – 13:32

nefilim

Jak więc można wyczytać istoty te były potomkami aniołów czyli przybyszami z nieba. Większość naukowców zgadza się, że Nefilimowie to hybrydowa rasa pomiędzy „upadłymi aniołami” zwaną Benei Ha’Elohim (Synowie Bogów) co wskazuje, że były to gatunek pozaziemski.

Co ciekawe, w wielu starożytnych tekstach Nefilimowie nazywani byli gigantami lub tytanami. Takim przykładem jest Księga Henocha, w której nie użyto słowa Nefilim lecz właśnie gigant.

Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”. Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich:
„Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”. Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy
wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”. Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Było ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (…), Turiel, Jomiel, Araziel. Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.
Księga Henocha 6-7

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Inline
Inline