Stworzenie człowieka według starożytnych tekstów Sumerów

Na całym świecie jest wiele historii na temat stworzenia człowieka. Dokładny opis pojawił się również na sumeryjskich glinianych tabliczkach, które opowiadają jak bogowie dosłownie stworzyli ludzkość po czym zmodyfikowali ich tak aby przypominały ich samych.

Około 6500 lat temu, na terenie dzisiejszego Iraku rozkwitało królestwo Sumerów. Sumerowie stworzyli niezwykle zaawansowaną cywilizację, która w odróżnieniu od innych ówczesnych społeczeństw nie miała tak zaawansowanego pisma i języka. Naukowcy i badacze uważają, że Sumerowie byli pierwszą najbardziej zaawansowaną cywilizacją na tej planecie. Poza świetnie rozwiniętym językiem i pismem, ten starożytny lud biegle opanował prawa architektury, tworzył cudowną sztukę, a także pojął wiedzę na temat złożonej matematyki, astronomii i wielu innych nauk. W kulturze sumeryjskiej pojawia się zawiły i skomplikowany system setek Bogów i zgodnie z ich świętymi pismami, każde starożytne miasto chronione było przez własnego Boga, który egzystował wraz z ludźmi tysiące lat temu. Na jednej starożytnej sumeryjskiej tabliczece odkrytych w Nippur (mieście zbudowanym około 7 000 lat temu) w Mezopotamii, znajduje się starożytny sumeryjski opis stworzenia zwany „Genezą Eridu”. Zgodnie z treścią glinianej tabliczki, tworzenie naszej planety odbywało się w następujący sposób (mogą się znaleźć błędy w tłumaczeniu):

Kiedy najwyższe niebo nie miało nazwy,
I ziemia pod stopami jeszcze nie została nazwana,
I pierwotny Apsu, który je spłodził
I chaos, Tiamut, matka tych dwu,
Ich rzeki zostały zmieszane,
I nie było żadnych pól, żadnych bagien nie było widać,
Kiedy żaden z bogów nie został powołany do życia,
I żaden nie nosił imienia, żaden nie miał naznaczonego przeznaczania,
Wtedy stworzono bogów w środku nieba,
Lahmu i Lahamu zostali powołani do życia…

Według sumeryjskiej mitologii w czasach stworzenia, humanoidalni „bogowie” rządzili na naszej planecie. Kiedy bogowie zeszli z niebios musieli przekształcić naszą planetę tak aby nadawała się do zamieszkania i przy okazji wydobywania cennych minerałów z ziemi.

W akcie sumeryjskiego stworzenia, Anu – najważniejszy Bóg w mitologii Sumeryjskiej zobaczył, że praca na Ziemi była ogromnie ciężka. Syn Anu – Enki zaproponował stworzenie gatunku, które zajęłoby się tą ciężką „harówką” i wyręczyłoby bogów z trudu. Jeden z sumeryjskich bogów został zabity, a jego krew zmieszała się z gliną. Z tego materiału utworzono pierwszego człowieka na podobieństwo Boga.

Zabiłeś boga wraz z jego osobowością
Usunąłem ciężką pracę
Umieściłem ją w ciele człowieka
W glinie, Bóg i człowiek
Są zjednane
Aby jedność gromadziła się razem i tak by na koniec dnia,
Skóra i dusza, która w bogu dojrzewa
Ta dusza przelana do krwi wiąże z pokrewieństwem

Pierwszy człowiek został stworzony w Edenie. Eden jest wspominany w eposie o Gilgamesh’u jako ogród Bogów, który ulokowany był między rzeką Tygrys i Eufrat w Mezopotamii. Eden w języku sumeryjskim oznacza „płaski teren”. Niezwykle ciekawy jest fakt, że w Sumeryjskim Akcie Stworzenia, początkowy człowiek nie jest zdolny do reprodukcji. Dlatego też Bogowie „zmodyfikowali” ludzki gatunek z pomocą Enki i jego siostry Ninki. Po ostatecznej modyfikacji, Adapa był w pełni funkcjonalnym człowiekiem zdolnym do reprodukcji. Jednakże ta zmiana została wykonana bez zgody Enlil’a – brata Enki i Ninki co doprowadziło do konfliktu pomiędzy Bogami. Enlil był pierwszym przeciwnikiem człowieka i w tym czasie ludzkość przeszła bardzo trudny czas służąc bogom. Jak widać jest wiele podobieństw między stworzeniem człowieka w wielu kulturach. Każda mówi o tym, że Bogowie stworzyli ludzkość na swoje podobieństwo.

 

Podziel się
Inline
Inline